بخش اورژانس

این بخش در ضلع شرقی طبقه زیر زمین واقع شده است .مطابق با استانداردهای روز دنیا در سال 1387 با نظر وزارت بهداشت و درمان ساخته شده كه شامل 6 تخت برای خانم ها و 6 تخت برای آقایان در دو طرف بخش اورژانس در نظر گرفته شده كه تمامی تخت ها مجهز به مانیتورینگ بوده و تخت ها پرتابل بوده و در مواقع لزوم دارای امكانات جابه جایی می باشد. این بخش مجهیز به اتاق عمل سرپایی بوده و با تكنولوژی كاملاً پیشرفته امكان دسترسی سریع به اتاق عمل را برای بیماران اورژانس فراهم می نماید. اتاق عمل اورژانس با تمامی تجهیزات و وسایل موجود جهت بیماران ، جراحی سرپایی فعال می باشد.
اتاق CPR در ورودی اورژانس با دو تخت احیاء با كلیه امكانات مانیتورینگ و احیاء در خدمت بیماران بسیار بدحال می باشد.
تخت اطفال مجهز به انكوباتور با نیروی انسانی آموزش دیده مجرب در كنار سایر تخت های اورژانس امكانات این بخش را تكمیل می كند.
اتاق معاینه پزشك عمومی و جراح و ایستگاه پرستاری مشرف به تخت های بیماران اورژانس از سایر قسمت های بخش اورژانس می باشد.
لازم به ذكر است كه اورژانس علاوه بر پزشك عمومی ،دارای جراح عمومی مقیم و پزشك متخصص قلب و عروق مقیم و پزشك متخصص بیهوشی بوده و توسط آن ها اقدامات درمانی ارائه می شود.
مسئولین بخش: 
رئیس بخش آقای دكتر غنی پور(متخصص جراحی عمومی)- سرپرستار بخش خانم مولوی(كارشناس پرستاری)