چشم انداز

چـشم انـداز درمانگاه دارالشفاء سیدالشهداء(ع)

 

 درمانگاه دارالشفاء سیدالشهداء(ع) در نظر دارد با بهره گیری از مجرب ترين كادر درماني، استانداردهاي ملي، دانش روز ، بهترين تكنولوژي ها و با جلب رضايت بيماران/ مددجويان و كاركنان ، در زمره بهترين مرکز درمانی تهران قرار گيرد.

 

رسـالـت درمانگاه دارالشفاء سیدالشهداء(ع)

 

ارائه خدمات درماني به كليه مراجعين با بالاترين كيفيت منطبق بر  اصول اخلاقي ، ايمني  و منشور حقوق بيماران