سوالات متداول

این قسمت سوال جواب هست

ما چه سوالاتی باید باید بپرسیم

شما درروزچه غذاهایی می خورید

آیا شما می توامید به خوبی راه بروید