تاریخچه

درمانگاه خیریه دارالشفاء سیدالشهداء(ع) وابسته به آذربایجانی های مقیم مرکز واقع در خیابان وحدت اسلامی، پایین تر از پل ابوسعید، کوچه مقدس خیابانی، کوچه هاشمی در سال 1372 جهت ارائه خدمات درمانی به مردم محروم منطقه، شروع به فعالیت نمود. از سال 1395با تلاش های مستمر مسئولین جدید درمانگاه، دامنه ی فعالیت ها درمانگاه از بخش های عمومی و تزریقات به  بخش اطفال، متخصص داخلی، چشم، جراحی سرپایی، و هم اکنون بخش های دندان پزشکی، آزمایشگاه، مرکز بهداشت و دیالیز بر اساس نیازمندی مردم منطقه گسترش یافته است.
درمانگاه خیریه دارالشفاء سیدالشهداء(ع) دارای  ساختمان سه طبقه می باشد. طبقه اول ساختمان بخش اورژانس، طبقه دوم بخش عمومی، متخصص داخلی، اطفال، جراحی عمومی، مرکز بهداشت، تزریقات بخش مشاوره. و طبقه سوم دندانپزشکی می باشد.